เอกสารประกอบการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) เล่มที่ 2 รายวิชา พย.321 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 พย. 322 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ช24อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013400 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0