สังคมกับเศรษฐกิจ = Society and economy : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) กับแนวคิดสู่ประชาคมอาเซียน

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167673028
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พูลสวัสดิ์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 368 หน้า, 21 cm. (259 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: HC445 ณ472ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ สังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ
สังคมกับเศรษฐกิจ = Society and economy : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) กับแนวคิดสู่ประชาคมอาเซียน

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013472 - ยืมได้
2 7013473 - ยืมได้
3 7013474 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0