เทคนิคการประเมินโครงการ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789990083651
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 516 หน้า, 26 cm. (365 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: HD69 พ232ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารโครงการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ โครงการ -- การประเมินผล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013490 - ยืมได้
2 7013491 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0