สร้างทีมให้ชนะ : Team Code of Honor

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160820191
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 176 หน้า, 21 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: HD66 ซ232ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การทำงานเป็นทีม
สร้างทีมให้ชนะ : Team Code of Honor

ซิงเกอร์, แบลร์.

ผู้แต่งร่วม

 • อนุพงศ์ ธรณินทร์, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013497 - ยืมได้
2 7013498 - ยืมได้
3 7013499 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0