คู่มือโรค Handbook of diseases

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974828522
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: N P Press Limited Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 522 หน้า, 21 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WB39 ป172ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรค - - คู่มือ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007641 - ยืมได้
2 7007642 - ยืมได้
3 7007643 - ยืมได้
4 7007644 - ยืมได้
5 7007645 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0