โรคหัวใจพิการแต่กำหนด

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741111145
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-01
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไอเดีย อินสแตนท พริ้นทิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 428 หน้า, 27 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WG220 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด การวินิชฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด การพยาบาลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจในเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำหนด

สุกษม อัตนวานิช, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • นฤมล กิจจานนท์
 • สุเทพ วาณิชย์กุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006360 - ยืมได้
2 7006361 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0