เอกสารประกอบการสอน วิชาทักษะภาษาไทย (ภ.๑๑๐๑) ระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: PL4158 ก17อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทยการศึกษาและสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011301 - ยืมได้
2 7011302 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0