การประเมินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการแพทย์

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974032433
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 71 หน้า, 0 cm. (80 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: QY25 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ - - การประเมิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011305 - ยืมได้
2 7011306 - ยืมได้
3 7011307 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0