หยุดการแพร่กระจายเชื้อ

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974300765
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 83 หน้า, 0 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY167 น12ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การติดเชื้อการติดเชื้อ - - การป้องกันและควบคุม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011308 - ยืมได้
2 7011309 - ยืมได้
3 7011310 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0