ทำอย่างไรเมื่อสงสัย ลูกเป็นเด็กแอลดี

 • สถานะ: (2/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974266222
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 0 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WS350 ส247ท
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011311 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
2 7011312 - ยืมได้
3 7011313 4 ส.ค. 2021, 14:20 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 2