ฟังลูก

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616701302
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Dดี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 152 หน้า, 0 cm. (155 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WS105 ก174ฟ
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตวิทยาเด็ก
ฟังลูก

กรูเอนเบิร์ก, ซิโดนี แม็ทซ์เนอร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011317 - ยืมได้
2 7011318 - ยืมได้
3 7011602 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0