รู้เท่าทันปัญหาลูกปฐมวัย

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974300205
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บี บุ๊คส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 0 cm. (135 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WS440 ก247ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็กปฐมวัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011337 - ยืมได้
2 7011338 - ยืมได้
3 7011339 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1