หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747645564
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรปราการ
 • ลักษณทางกายภาพ: 178 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ย246ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลเด็ก --การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก

ยุพยงค์ ทังสุบุตร, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005823 - ยืมได้
2 7005824 - ยืมได้
3 7005825 - ยืมได้
4 7005826 - ยืมได้
5 7005827 - ยืมได้
6 7005828 - ยืมได้
7 7005829 - ยืมได้
8 7005830 - ยืมได้
9 7005831 - ยืมได้
10 7005832 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0