การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-29
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 121 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WT141 ว237ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ - - สุขภาพและอนามัย - - การประเมิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011357 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0