คู่มือ คู่คิด สุขภาพชุมชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: W84.6 ก286ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพชุมชน
คู่มือ คู่คิด สุขภาพชุมชน

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011358 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0