โรคกระเพาะ เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165360272
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-07-14
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บ้านพระอาทิตย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 120 หน้า, 21 cm. (110 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WI300 น48ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระเพาะอาหาร - - โรค--กระเพาะอาหารและลำใส้ - - โรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011365 - ยืมได้
2 7011492 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0