แนวทางการแปรรูปสมุนไพร

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161104207
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 45 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QV767 ธ234น
 • Tags (หัวเรื่อง):
สมุนไพร - - การใช้ปะโยชน์ทางการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011394 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0