แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย Guidelines of referral system development

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616110393
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาระบบบริการทั่วไป สำนักบริหารการสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 152 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: W64 ส247น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007720 - ยืมได้
2 7007721 - ยืมได้
3 7011396 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0