ไวรัสตับอักเสบทุกสายพันธุ์

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616234013
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Feel good Publishing
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 208 หน้า, 0 cm. (155 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WC536 ว214ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไวรัสตับอักเสบ - - การป้องกันและการควบคุม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008214 - ยืมได้
2 7008215 - ยืมได้
3 7011456 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0