แสดง:

เรียงตาม:

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง = Nursing Care for Patient with Cancer 2/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง = Nursing Care for Patient with Cancer

ผู้แต่งหนังสือ: ดนัย ดุลรักษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161135683
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย Oncology nursing : prevention and caring 2/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย Oncology nursing : prevention and caring

ผู้แต่งหนังสือ: พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974401942
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 0/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: ดนัย ดุลรักษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161135683
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616113568
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณรัตน์ พรมมา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164746794
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณรัตน์ พรมมา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164746794
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ = Critical care nursing: medical nursing 2/11
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ = Critical care nursing: medical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: เสาวนีย์ เนาวพาณิช
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797095
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม Critical care nursing : a holistic approach 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740640645788
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach 0/7
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740645788
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach 3/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164451711
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม 0/7
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740645788
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167322469
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167322469
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม 0/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญฤทัย พันธุ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339069
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161104856
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: จรวยพร ใจสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168194089
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

611216806

การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 0/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: จรวยพร ใจสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168194089
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล : แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 1/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล : แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: จิณพิชญ์ชา มะมม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163141958
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ = Enterostomal nursing care : experience from experts 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิดทางหน้าท้อง : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ = Enterostomal nursing care : experience from experts

ผู้แต่งหนังสือ: จุฬาพร ประสังสิต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797064
เลขเรียก:
 • NLM - WY 156.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต Critical care nursing 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต Critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163350435
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ = Nursing cares for patients with spiritual distress 0/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ = Nursing cares for patients with spiritual distress

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธชัย ไชยสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339533
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธชัย ไชยสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339533
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ 1/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ

ผู้แต่งหนังสือ: พูนทรัพย์ โสภา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672525
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: ปานดวงใจ ไทยดํารงค์เดช
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341895
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร

ผู้แต่งหนังสือ: อุไรวรรณ สาสังข์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY156.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน

ผู้แต่งหนังสือ: จีรนุช สมโชค ไวท์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161144166
เลขเรียก:
 • NLM - WY156.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน

ผู้แต่งหนังสือ: จีรนุช สมโชค ไวท์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161144166
เลขเรียก:
 • NLM - WY156.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน = Nursing care for patients with oxygen disturbance 1/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน = Nursing care for patients with oxygen disturbance

ผู้แต่งหนังสือ: ดรุณี ชุณหะวัต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161603663
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง Nursing care of acute and chronically III infants 0/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง Nursing care of acute and chronically III infants

ผู้แต่งหนังสือ: บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616305004
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง Nursing care of acute and chronically III infants 0/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง Nursing care of acute and chronically III infants

ผู้แต่งหนังสือ: บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616305004
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า