แสดง:

เรียงตาม:

หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและคู่มือการใช้ 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและคู่มือการใช้

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169144618
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Program of Pallitive 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Program of Pallitive

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

หลักภาวะผู้นำทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักภาวะผู้นำทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164854376
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักการและเทคนิคการพยาบาล = Principles and techniques in nursing 1/5
หนังสือมาใหม่

หลักการและเทคนิคการพยาบาล = Principles and techniques in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746301893
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing 1/20
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: อมราภรณ์ หมีปาน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169359609
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8 หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165723176
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการ เรื่องอุบัติเหตุสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการ เรื่องอุบัติเหตุสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165721400
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ 0/30
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165681100
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 5 : การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 5 : การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165680240
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165659840
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 3 โรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 3 โรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165659826
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164854888
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165864961
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165825160
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 0/30
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164854628
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักการพยาบาลทารกแรกเกิด 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลทารกแรกเกิด

ผู้แต่งหนังสือ: วรงรอง นิลเพ็ชร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

หยุดการแพร่กระจายเชื้อ 0/3
หนังสือมาใหม่

หยุดการแพร่กระจายเชื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300765
เลขเรียก:
 • NLM - WY167
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล = Towards a new paradigm of nurse executives 2/10
หนังสือมาใหม่

สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล = Towards a new paradigm of nurse executives

ผู้แต่งหนังสือ: สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161606916
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0/20
หนังสือมาใหม่

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีพิมล ดิษยบุตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974614569
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0/31
หนังสือมาใหม่

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: ลำเจียก กำธร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161119324
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1/31
หนังสือมาใหม่

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: ลำเจียก กำธร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161119324
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0/20
หนังสือมาใหม่

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีพิมล ดิษยบุตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974614569
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สาระหลักในการวิจัยทางการพยาบาล = Foundations of nursing research 0/1
หนังสือมาใหม่

สาระหลักในการวิจัยทางการพยาบาล = Foundations of nursing research

ผู้แต่งหนังสือ: จินตวีพร แป้นแก้ว
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165940023
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 4/10
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งหนังสือ: อุษาวดี อัศดรวิเศษ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741112425
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 1/5
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งหนังสือ: อุษาวดี อัศดรวิเศษ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741112425
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 0/10
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: อุษาวดี อัศดรวิเศษ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741112425
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 0/5
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: อุษาวดี อัศดรวิเศษ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111242
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 3/10
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162791406
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 0/11
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741112418
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1 1/21
หนังสือมาใหม่

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162791406
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า