แสดง:

เรียงตาม:

ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก 1/13
หนังสือมาใหม่

ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: มนฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742935405
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ The methodology in nursing research 1/1
หนังสือมาใหม่

ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ The methodology in nursing research

ผู้แต่งหนังสือ: บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 78974401254
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ระบบสุขภาพชุมชน 0/2
หนังสือมาใหม่

ระบบสุขภาพชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: หทัยชนก บัวเจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164134393
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุขเล่มที่ 1 0/10
หนังสือมาใหม่

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุขเล่มที่ 1

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA32.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0/1
หนังสือมาใหม่

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742968137
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0/1
หนังสือมาใหม่

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742968137
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิก : การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Standard of clinical nursing practice : central venous access devices care 0/20
หนังสือมาใหม่

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิก : การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Standard of clinical nursing practice : central venous access devices care

ผู้แต่งหนังสือ: สุวรรณี สิริเลิศตระกูล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164434141
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163981486
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล 0/15
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163981486
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163981486
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล 0/20
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163981486
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน = Leadership : principles and application in community nurse practitioner 0/3
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน = Leadership : principles and application in community nurse practitioner

ผู้แต่งหนังสือ: วันเพ็ญ แก้วปาน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165651240
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 0/20
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วันเพ็ญ แก้วปาน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165651240
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care 0/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ วัฒนสินธุ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868280
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies 2/20
หนังสือมาใหม่

ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165827294
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses 0/41
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

ผู้แต่งหนังสือ: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163980311
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses 0/10
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

ผู้แต่งหนังสือ: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985330
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses 0/5
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

ผู้แต่งหนังสือ: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163981790
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

พยาบาลโภชนาบำบัด = Nutrition support nurse 0/5
หนังสือมาใหม่

พยาบาลโภชนาบำบัด = Nutrition support nurse

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169191117
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ 1/15
หนังสือมาใหม่

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720304
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา ยูนิพันธุ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ผู้สูงอายุ : โภชนาการและการพยาบาล 0/15
หนังสือมาใหม่

ผู้สูงอายุ : โภชนาการและการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา สุวิทวัส
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165901192
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ = Patients with chronic kidney disease : nursing care and symptom management 0/5
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ = Patients with chronic kidney disease : nursing care and symptom management

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164978577
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ 0/10
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720151
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ 0/15
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164978577
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2,3 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2,3

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญรุ่ง วรรณดี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า