แสดง:

เรียงตาม:

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 0/1
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165059039
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 0/30
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165059039
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Introduction to nursing and midwifery profession 0/1
หนังสือมาใหม่

ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Introduction to nursing and midwifery profession

ผู้แต่งหนังสือ: สุพิศ รุ่งเรืองศรี, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163982995
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 = Fundamentals of nursing practice II 1/10
หนังสือมาใหม่

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 = Fundamentals of nursing practice II

ผู้แต่งหนังสือ: สัมพันธ์ สันทนาคณิต, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741208
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 = Fundamentals of Nursing Practice II 1/10
หนังสือมาใหม่

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 = Fundamentals of Nursing Practice II

ผู้แต่งหนังสือ: สัมพันธ์ สันทนาคณิต, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741208
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 = Fundamentals of Nursing Practice I 0/10
หนังสือมาใหม่

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 = Fundamentals of Nursing Practice I

ผู้แต่งหนังสือ: อรชร ศรีไทรล้วน, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741192
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 = Fundamentals of nursing practice I 1/10
หนังสือมาใหม่

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 = Fundamentals of nursing practice I

ผู้แต่งหนังสือ: สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741192
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล : ระยะที่ 2 0/3
หนังสือมาใหม่

บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล : ระยะที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169313960
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสุตรการศึกษาพยาบาล 0/2
หนังสือมาใหม่

บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสุตรการศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169144700
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสุตรการศึกษาพยาบาล 0/2
หนังสือมาใหม่

บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสุตรการศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169144700
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ 0/6
หนังสือมาใหม่

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161115029
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ 0/6
หนังสือมาใหม่

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161115029
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง สาขา พยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รหัสบทความ 0201-0225 พร้อมบททดสอบ CNEU 30 หน่วยคะแนน 0/1
หนังสือมาใหม่
ทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016 - 2020 (พ.ศ.2559 - 2563) ขององค์การอนามัยโลก 0/3
หนังสือมาใหม่
ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management 0/10
หนังสือมาใหม่

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163987037
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management 1/20
หนังสือมาใหม่

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983190
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล 0/20
หนังสือมาใหม่

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983190
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล เล่ม 1 0/15
หนังสือมาใหม่

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162798818
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 2/15
หนังสือมาใหม่

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162798818
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 0/35
หนังสือมาใหม่

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ดาริน โต๊ะกานิ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167136479
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 0/10
หนังสือมาใหม่

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ดาริน โต๊ะกานิ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167136479
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 0/5
หนังสือมาใหม่

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ดาริน โต๊ะกานิ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167136479
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน 0/6
หนังสือมาใหม่

ทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ บุญพวง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162232114
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ทักษะการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ทักษะการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167322520
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ทักษะการพยาบาล 0/30
หนังสือมาใหม่

ทักษะการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167322520
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดการประยุกต์ 0/
หนังสือมาใหม่

ทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดการประยุกต์

ผู้แต่งหนังสือ: พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741956791
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม 1/15
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341543
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกต์ในการพยาบาลสูติศาสตร์ 0/5
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกต์ในการพยาบาลสูติศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741956920
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Children & adolescence nursing review 0/20
หนังสือมาใหม่

ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Children & adolescence nursing review

ผู้แต่งหนังสือ: เพื่อนช่วยจำ (นามแฝง)
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743483424
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Children & adolescence nursing review 0/10
หนังสือมาใหม่

ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น = Children & adolescence nursing review

ผู้แต่งหนังสือ: เพื่อนช่วยจำ (นามแฝง)
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743483424
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า