เส้นทางสร้างสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162231735
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WA540.JT3 ว17ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ
เส้นทางสร้างสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008943 - ยืมได้
2 7008944 - ยืมได้
3 7010127 - ยืมได้
4 7010128 - ยืมได้
5 7010153 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0