กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก (เรียบเรียงครั้งที่ 3)

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616271042
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 764 หน้า, 0 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ก246
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก (เรียบเรียงครั้งที่ 3)

สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009327 - ยืมได้
2 7009328 - ยืมได้
3 7009329 20 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พนิดา พาลี
4 7009330 - ยืมได้
5 7009331 - ยืมได้
6 7009332 - ยืมได้
7 7009333 - ยืมได้
8 7009334 - ยืมได้
9 7009335 - ยืมได้
10 7009336 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1