ไขพลังหลัง "ตัวเลข" เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616104610
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 69 หน้า, 19 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QZ200 ร214ข
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารและการวางแผนงานสาธารณสุข - - ไทย--โรคมะเร็ง - - ระบบเครือข่ายข้อมูล
ไขพลังหลัง "ตัวเลข" เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย

รัตนา พงษ์วานิชอนันต์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011503 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0