Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care Volume 2

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9781455772582
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 8
 • สำนักพิมพ์: Elsevier
 • เมืองที่พิมพ์: St. Louis, Missouri
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 28 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016
 • เลขเรียก: NLM: WY161 I24M เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
Nursing Process Perioperative nursing
Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care Volume 2

Ignatavicius, Donna D.

ผู้แต่งร่วม

 • Workman, M. Linda
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2010947 17 ธ.ค. 2023, 18:45 ระหว่างยืม พรพรรณ มนสัจจกุล
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1