สถิติสำหรับงานวิจัย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789748349565
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: ธรรมสาร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 317 หน้า, 26 cm. (270 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: H62 ก217ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
สถิติ--การวิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011531 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0