สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167068060
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สุวีริยาสาส์น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 428 หน้า, 21 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: HA29.5 ว221ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
สถิติ--สถิติวิเคราะห์--สังคมศาสตร์ - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011533 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0