เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจสปาไทย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744965851
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 138 หน้า, 0 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: HF1717.A8 ส142ข
 • Tags (หัวเรื่อง):
อาเซียน--กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจสปาไทย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010120 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0