สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789743005428
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 348 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: QA276 ศ231ส เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
สถิติ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์--วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011590 - ยืมได้
2 7011591 - ยืมได้
3 7011940 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0