เอกสารวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบาก Respiratory distress syndrome

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ลักษณทางกายภาพ: 133 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ส246อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
กลุ่มอาการการหายใจขัดข้องในทารกแรงเกิด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010146 - ยืมได้
2 0002357 - ยืมได้
3 0002358 - ยืมได้
4 0002359 - ยืมได้
5 0002360 - ยืมได้
6 0002361 - ยืมได้
7 0002362 - ยืมได้
8 0002363 - ยืมได้
9 0002364 - ยืมได้
10 0002365 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0