เอกสารประกอบการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 80 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: BF698 จ255อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
บุคลิกภาพ การพัฒนา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010149 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0