เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974496584
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 119 หน้า, 0 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: LA1131.82 ส142ข
 • Tags (หัวเรื่อง):
กลุ่มประเทศอาเซียน - - การค้าต่างประเทศ - - จีน--อาเซียน--การศึกษา - - จีน
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010297 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0