หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740338826
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 354 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: CL988 พ291ห
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020918 - ยืมได้
2 7020919 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0