กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162691836
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: วิญญูชน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 224 หน้า, 21 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส287ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
แพทย์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--พยาบาล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011795 - ยืมได้
2 7011796 - ยืมได้
3 7011797 - ยืมได้
4 7011798 - ยืมได้
5 7011799 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0