การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746727860
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 368 หน้า, 0 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WB310
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ--ความเจ็บปวด - - การรักษา
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

บุษยามาส ชีวสกุลยง, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010488 - ยืมได้
2 7010489 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
3 7010490 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1