หลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/0) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786165515641
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 352 หน้า, 0 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: W20.5 พ231ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
แพทยศาสตร์ - - วิจัย - - วิธีวิทยา--วิจัย - - วิธีวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0