10 ขั้นตอนง่ายๆ วิจัยคุณภาพ (เคล็ดวิชาสมัญสู่ขั้นเทพ)

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616905550
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 156 หน้า, 0 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: H62.5 ก286ข
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัยเชิงคุณภาพ
10 ขั้นตอนง่ายๆ วิจัยคุณภาพ (เคล็ดวิชาสมัญสู่ขั้นเทพ)

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008206 - ยืมได้
2 7008207 - ยืมได้
3 7008208 - ยืมได้
4 7008209 - ยืมได้
5 7008210 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0