เตือน...ก่อนโลกแตก รู้ทันมหันตภัยรับกระแสโลกแตก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162100918
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ปัญญาชน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 200 หน้า, 21 cm. (149 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: QE500 จ257ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภัยธรรมชาติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012094 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0