สาธยายมนต์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747560398
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 9
 • สำนักพิมพ์: ลานนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 84 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: BQ7210 ส223
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธยายมนต์
สาธยายมนต์

อารามภิกษุณี นิโรธาราม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012134 - ยืมได้
2 7012135 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0