แนวทางการวางแผนและการจัดการโครงการวิจัย Guidelines for planning and managing research projects

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974953449
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 180 หน้า, 0 cm. (90 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: Q180.55 ส857น
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัย - - การจัดการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008354 - ยืมได้
2 7008355 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0