การพยาบาลในระยะคลอด Nursing in childbirth period

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741956807
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY157 พ679ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลในระยะคลอด Nursing in childbirth period

พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008367 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0