กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ลักษณทางกายภาพ: 300 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007281 - ยืมได้
2 7007282 - ยืมได้
3 7007283 - ยืมได้
4 7007284 - ยืมได้
5 7007285 - ยืมได้
6 7007286 - ยืมได้
7 7007287 - ยืมได้
8 7007288 - ยืมได้
9 7007289 - ยืมได้
10 7007290 - ยืมได้
11 7007291 - ยืมได้
12 7007292 - ยืมได้
13 7007293 - ยืมได้
14 7007294 - ยืมได้
15 7007295 - ยืมได้
16 7007296 - ยืมได้
17 7007297 - ยืมได้
18 7007298 - ยืมได้
19 7007299 - ยืมได้
20 7008429 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0