ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616080007
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 232 หน้า, 0 cm. (99 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: QA76.76 ฝ225ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008446 - ยืมได้
2 7008447 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0