แบบแผนการวิจัยและสถิติ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974785991
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 403 หน้า, 0 cm. (299 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: HA29.5.T5 ส241บ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวิจัย--สถิติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008486 - ยืมได้
2 7008487 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0