ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165432078
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 543 หน้า, 33 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: BQ4506 ต297
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไตรภูมิกถา
ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012208 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0