อานันทมหิดล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Special collect press
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 256 หน้า, 21 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: LC: DS585 อ221
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ 8--อานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2468 - 2489
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012211 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0