หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังสราญรมย์ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161203269
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: DS581 ห151
 • Tags (หัวเรื่อง):
จอมดกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2347 - 2411
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012215 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0