ราชาศัพท์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162351426
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 416 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: PL44177.8 ร221
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย - - ราชาศัพท์--ภาษาไทย - - การใช้ภาษา--พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
ราชาศัพท์

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012217 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0